FANDOM


Bill Lyons has written 392 episodes of Emmerdale since 1984. He has also written for EastEnders and Z Cars.

Episodes written by Bill LyonsEdit

1980s Edit

1984 (4 episodes) Edit

1990s Edit

1992 (8 episodes) Edit

1993 (8 episodes) Edit

1994 (22 episodes) Edit

1995 (11 episodes) Edit

1996 (14 episodes) Edit

1997 (20 episodes) Edit

1998 (17 episodes) Edit

1999 (14 episodes) Edit

2000s Edit

2000 (12 episodes) Edit

2001 (19 episodes) Edit

2002 (17 episodes) Edit

2003 (10 episodes) Edit

2004 (23 episodes) Edit

2005 (22 episodes) Edit

2006 (21 episodes) Edit

2007 (17 episodes) Edit

2008 (14 episodes) Edit

2009 (15 episodes) Edit

2010sEdit

2010 (12 episodes)Edit

2011 (12 episodes)Edit

2012 (12 episodes)Edit

2013 (12 episodes)Edit

2014 (11 episodes)Edit

2015 (13 episodes)Edit

2016 (12 episodes)Edit

2017 (14 episodes)Edit

2018 (6 episodes)Edit